Dvořák-střechy s.r.o | Střešní krytiny | Hydroizolace střech

Vítejte na stránkách o plochých střechách

Plochá střecha je střešní konstrukce nebo střecha se sklonem nanejvýš 10 °. Sklon střechy se volí tak, aby bylo zajištěno snadné odtékání dešťové vody nebo vody při roztávání sněhu. Střecha bývá po celém obvodě obehnána atikou. Optimální sklon je 3 %. Nevýhoda plochých střech spočívá v poruchovosti hydroizolace a odtokové soustavy a následující nákladné opravě.

Rozdělení plochých střech:

 • Podle konstrukčního uspořádání
 • - jednoplášťové
 • - dvojpláštové
 • - víceplášťové
 • Podle způsobu odvodnění
 • - spádové
 • - nespádové
 • Podle způsobu odvodnění
 • - rovinné
 • - zakřivené
 • Podle způsobu odvodnění
 • - monolitické
 • - montované
Obrazek strechy

Zvažte také riziko vzniku požáru, které je vždy vyšší při opravě než při montáži nové střechy.

Předtím, než dojdete k jakémukoli závěru, uvažujte tak, abyste se vyhnuli problémům v blízké či vzdálené budoucnosti. Obraťte se na naši společnost, která Vám ráda poskytne hodnocení současného stavu vaší střechy a navrhne to nejoptimálnější řešení.

mozne rizika